A lejohet falja e namazit përball ngrohëseve (që i kanë nga tre tela të ndezur)?

? Përgjigjje: Pyetësi sigurisht ka për qëllim atë se në Islam është e njohur se është e urryer falja e namazit në drejtim të zjarrit dhe do ta dijë se a hyn edhe ngrohësja në këtë dispozitë.

? Allahu e di më mirë, mirëpo unë nuk kam mendimin se kjo ngrohëse është sikurse zjarri. Ajo është thjeshtë një gjë e cila është nxehur prej nxehtësisë apo energjisë së madhe dhe nuk mund të thuash se është zjarr. Andaj, in shaa Allah nuk ka të keqe të falesh para ngrohësve të tilla.