A lejohet mbytja e hormoneve me barëra për të mos lindur më fëmijë?

? Përgjigjje: Përderisa gruaja ka mundësi ende të lindë, atëherë duhet të lindë. Nëse është me rrezik jeta e saj prej shtatzënive ose lindjeve të shpeshta, atëherë përdoren metoda/rrugë të tjera.

⚠️ Nga ajo që dihet në mjekësi, qëndron se çfarëdo që preket kah hormonet le pasoja/efekte negative pastaj në trup.

? Nëse një metodë përdoret për të kufizuar lindjet në rastet kur kjo lejohet sheriatikisht, por nga ana tjetër është e dëmshme për shëndetin e gruas, atëherë nuk lejohet të përdoret ajo metodë, por veprohet ndonjë tjetër.