A lejohet të them “sikur mos të ekzistoja fare”?

Përgjigjje: Varet se për pse e thotë personi. Nëse e thotë prej frikës ndaj Allahut, qëndrimit para Tij dhe mëkateve (të bëra nga ai), nuk prish punë. Këtë e kanë thënë edhe sahabët dhe dijetarët e mëhershëm.

? E nëse e thotë për shkak të sprovave e fatkeqësive të cilat e kanë goditur, duke mos mundur të ketë durim ndaj tyre, atëherë kjo nuk lejohet.