Çfarë është “nexhsh” në tregti?

? Përgjigjje: Nexhsh është formë mashtrimi të cilën e bëjnë tregtarët. Edhe sot e veprojnë ende.

? Ajo është:
-shitësi merret vesh me ortakun e tij apo me ndonjë të njohur të tij, që kur të vjen ndonjë myshteri për të blerë, pasi shitësi ia jep një çmim të produktit për të cilin është i interesuar, p.sh.: i thotë 50 euro, në këtë rast ky ortaku i tij i thotë shitësit “ma jep për 60 euro” në mënyrë që ta mashtrojnë blerësin e ky pastaj të thotë “po i jap 65 euro (apo shumë tjetër)”. Ky është mashtrim dhe e ka ndaluar i Dërguari salAllahu alejhi ue selem.

? -apo rasti kur ky ortak apo i njohur vjen (si i huaj kinse nuk e njeh shitësin) dhe e lavdëron mallin e tij në mënyrë që t’ia ngritin çmimin blerësit.