Çfarë lejohet të tregohet nga e kaluara para shokëve?

Çfarë lejohet të tregohet nga e kaluara para shokëve?

Pyetje: Çfarë lejohet të tregohet nga e kaluara para shokëve?

Përgjigje: Për veten tënde, nga e kaluara, prej mëkateve të bëra nuk tregon asgjë ngase Allahu ato t’i ka mbuluar dhe nuk të lejohet t’i zbulosh. Është përsëri mëkat nëse i zbulon mëkatet që t’i ka mbuluar Allahu.

Nëse është e nevojshme të tregosh para dikujt në mënyrë që të marrë mësim, atëherë ti nuk flet në veten e parë (unë), por në vetën e tretë (ka qenë njëri dhe ka vepruar atë e këtë, pastaj është penduar), pa treguar se është fjala për ty.

Hoxhë Lulzim Perçuku. Derset live.