Çfarë ndikon që sadakaja e dhënë të shumëfishohet tek Allahu deri në 700 e më shumë?

Çfarë ndikon që sadakaja e dhënë të shumëfishohet tek Allahu deri në 700 e më shumë?
Plums in a bowl on wooden with mint

Pyetje: Çfarë ndikon që sadakaja e dhënë të shumëfishohet tek Allahu deri në 700 e më shumë?

Përgjigje: Kjo është në varësi të nijetit. Sa më i pastër është nijeti dhe sa më i sinqertë që është njeriu në veprat e tij, shpërblehet më shumë, dhjetë fish, shtatëqind fish dhe më shumë sa të dojë Allahu. Ky rregull vlen për të gjitha veprat.

Hoxhë Lulzim Perçuku. Derset live.