Femra myslimane me kënd është e obliguar t’i mbajë lidhjet farefisnore?

Përgjigjje: Ajo i mban me ata të cilët e ka të ndaluar të martohet. Ndërsa me ata të cilët e ka të lejuar të martohet, nuk bën të qëndrojë me ta në një vend, apo të përzihet me ta me pjesëmarrje të ndryshme.

? Ajo i mban lidhjet farefisnore me vëllezërit e saj, me fëmijët e motrave dhe të vëllezërve, me axhën, dajën, tezen, hallën, axhën e babës dhe nënës, me dajën e babës dhe nënës. Mirëpo, djemtë e hallës, të tezës, dajës e axhës nuk janë mahremë (kujdestarë) për myslimanen.