Namaz

Si është çështja e personit I cili ka falur të gjitha kohët e namazit kurse tash lë nga pritesa dhe e fal pa rregull. P.sh nje ditë veq sabahun apo vetëm akshamin. Më duhen mendime të dijetarëve dhe argumente rreth kësaj çështje.

Përgjigje: Kjo është një temë shumë e gjerë që të trajtohet këtu si përgjigje ndaj një pyetje. Sidoqoftë, dijetarët kanë …

Si është çështja e personit I cili ka falur të gjitha kohët e namazit kurse tash lë nga pritesa dhe e fal pa rregull. P.sh nje ditë veq sabahun apo vetëm akshamin. Më duhen mendime të dijetarëve dhe argumente rreth kësaj çështje. Lexo më shumë »

Scroll to Top