Zekat

Ne që jetojmë në shtetet e Perëndimit, dhe e kemi vështirë të gjejmë nevojtarë për tua dhënë zekatul fitrin, a lejohet ta dërgojmë në Kosovë?

Përgjigja: Po, lejohet t’i sillni ne Kosovë, ia leni amanet dikujt që e kryen këtë punë, pra shperndarjen. Mos harroni …

Ne që jetojmë në shtetet e Perëndimit, dhe e kemi vështirë të gjejmë nevojtarë për tua dhënë zekatul fitrin, a lejohet ta dërgojmë në Kosovë? Lexo më shumë »

Një sqarim rreth dallimit të Zekatit, si pastrim të pasurisë që e kanë obligim ta dhënë të pasurit, dhe Zekatul-Fitrit qe jepet para namazit të Bajramit pasi që po ngatërrohen termet.

Përgjigja: Zekati është obligim për çdo të pasur që i plotëson kushtet ta japë zekatin ndërsa Zekatul Fitri që lejohet …

Një sqarim rreth dallimit të Zekatit, si pastrim të pasurisë që e kanë obligim ta dhënë të pasurit, dhe Zekatul-Fitrit qe jepet para namazit të Bajramit pasi që po ngatërrohen termet. Lexo më shumë »

Scroll to Top