Sa është masa e qeshjes me zë e cila e prish namazin?

Sa është masa e qeshjes me zë e cila e prish namazin?

Qeshja që e prish namazin është ajo qeshje aq sa dëgjohet. Nëse ajo dëgjohet me vesh prej teje apo prej dikujt, atëherë prishet namazi (jo të jetë dëgjim i brendshëm, por me vesh, si lëshim i zërit). Rreth kësaj ka pajtueshmëri mes dijetarëve.

Abdesi nuk prishet, por veç namazi.

Nëse është qeshje në nivel më të ulët, që nuk dëgjohet me zë, atëherë namazi nuk prishet.

Shpërndaje artikullin