Sa është masa e qeshjes me zë e cila e prish namazin?

Sa është masa e qeshjes me zë e cila e prish namazin?

Sa është masa e qeshjes me zë e cila e prish namazin?

Qeshja që e prish namazin është ajo qeshje aq sa dëgjohet. Nëse ajo dëgjohet me vesh prej teje apo prej dikujt, atëherë prishet namazi (jo të jetë dëgjim i brendshëm, por me vesh, si lëshim i zërit). Rreth kësaj ka pajtueshmëri mes dijetarëve.

Abdesi nuk prishet, por veç namazi.

Nëse është qeshje në nivel më të ulët, që nuk dëgjohet me zë, atëherë namazi nuk prishet.