Urtësitë e agjërimit (3)

  • Agjërimi e zbrazë zemrën, në mënyrë që ajo ta kujtojë Allahun dhe të meditojë në Të.

Kur njeriu konsumon gjërat që i ka në qejf, kjo detyrimisht sjellë përhumbjen, shkujdesjen. Madje dhe ka mundësi t’i ngurtësohet zemra e të verbërohet dhe (si pasojë) mos ta shohë të vërtetën. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem na ka udhëzuar që sa më pak të hamë e pimë. Muslimani duhet ta pakësojë ngrënien dhe pirjen[1]. Ai ka thënë: “Biri i Ademit, nuk ka mbushur enë më të keqe sesa barkun e tij. Atij i mjaftojnë disa kafshata për ta drejtuar kurrizin e tij (ta largojë urinë). Por, nëse i duhet të hajë më shumë se kaq, atëherë një të tretën (e stomakut) ta ndajë për ushqim, një të tretën për ujë dhe një të tretën për ajër.”[2] Tirmidhiu dhe imam Ahmedi. Handhale el Usejdi, i cili ka qenë prej shkruesve të shpalljes, një ditë i ka thënë Pejgamberit salAllahu alejjhi ue selem për veten e tij se ka bërë nifak (dyfaqësi) dhe ai salAllahu alejhi ue selem i ka thënë: “Si ka mundësi të bësh nifak?” I ka thënë: “O i Dërguar i Allahut, kur po jemi me ty dhe po na kujton xhenetin e xhehenemin, aq shumë po na ngritët besimi saqë po na duket se po i shohim me sy tanë. Mirëpo, kur po ndahemi nga ti e po kthehemi te familjet[3], po harrojmë shumicën e kësaj.” Ai salAllahu alejhi ue selem i ka thënë: “Por o Handhale, herë kështu e herë ashtu.” Muslimi. Këtë fjalë e ka thënë tri herë. Ebu Sulejman ed Darani rahimehullah ka thënë: “Vërtetë kur njeriu uritet dhe etet, atëherë zemra e tij pastrohet (dëliret) dhe zbutet. E kur ai të ngopet, zemra e tij verbërohet.”

[1] Të mos e teprojë, të mos tej ngopet, por të hajë me karar, e jo të jetë synimi kryesor i tij barku.

[2] Ta lë të lirë për të marrë frymë lirshëm.

[3] Po angazhohemi me familjen, me gratë, me fëmijët, me profesionet tona etj. E nëse habitet nga angazhimi me ta duke harruar përmendjen e Allahut dhe të ahiretit, kjo nuk do të thotë se personi është bërë munafik (dyfytyrësh në fe). Kështu është njeriu, nganjëherë i ngritët besimi e nganjëherë i bie.

•┈ ┈• • ✦ • •┈ ┈•
Ndejat e Ramazanit.? Hoxhë Lulzim Perçuku.