Urtësitë e agjërimit (4)

 

  • I pasuri do ta dijë vlerën e pasurisë që ia ka dhënë Allahu

Ai do ta dijë vlerën e mirësive që ia ka dhënë Allahu. Ai i ka dhënë të hajë e pijë (me bollëk) e ia ka mundësuar të martohet, gjëra këto nga të cilat shumë njerëz janë të privuar, andaj ai e falënderon Allahun për to, është mirënjohës që ia ka dhënë këto lehtësime. Porse njëkohësisht dhe e kujton vëllain e uritur e të varfër apo që ka pak ushqim saqë nuk i mjafton ta shuajë urinë. Kur e kujton këtë, bëhet edhe më fisnik dhe bujar, i gjymert, andaj i jep rroba dhe ushqim. Është transmetuar: “Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka qenë njeriu më bujar (fisnik), mirëpo bujaria e tij ka arritur kulmin në Ramazan, kur e ka takuar Xhibrilin për t’ia mësuar Kuranin.” Buhariu dhe Muslimi. (Pra, bujaria e tij ka qenë kulminante në muajin Ramazan).

•┈ ┈• • ✦ • •┈ ┈•
Ndejat e Ramazanit.? Hoxhë Lulzim Perçuku.