LIGJERATAT E FUNDIT

ORARI I LIGJERATAVE

 Koha HoxhaMësimi
17:00Lulzim PerçukuLigjerata
 Koha HoxhaMësimi
Pas AkshamitPetrit PerçukuShkronja të Kuranit, texhvid, lexim
 Koha HoxhaMësimi
17:00Lulzim PerçukuLigjerata
 Koha HoxhaMësimi
17:00Lulzim PerçukuLigjerata
 Koha HoxhaMësimi
Pas SabahutPetrit PerçukuGjuhë Arabe, Fikh, Usul Fikh, Akide, Kur’an, Sire, Tefsir
17:00Lulzim PerçukuLigjerata
 Koha HoxhaMësimi
Pas SabahutPetrit PerçukuGjuhë Arabe, Fikh, Usul Fikh, Akide, Kur’an, Sire, Tefsir
17:00Lulzim PerçukuLigjerata

Lokacionin e Qendrës Udhëzimi mund ta gjeni këtu. Të gjitha derset që mbahen në lokalet e Qendrës Udhëzimi mund ti shikoni Live këtu, apo pasi të ngarkohen në YouTube në këtë kanal.