LIGJERATAT E FUNDIT

ORARI I LIGJERATAVE

 Koha HoxhaMësimi
18:00Lulzim PerçukuLigjerata
 Koha  Hoxha Mësimi
18:30Petrit Perçuku Shkronja të Kuranit, texhvid, lexim
 Koha HoxhaMësimi
18:00Lulzim PerçukuLigjerata
 Koha HoxhaMësimi
18:00Lulzim PerçukuLigjerata
 Koha HoxhaMësimi
Pas SabahutPetrit PerçukuGjuhë Arabe, Fikh, Usul Fikh, Akide, Kur’an, Sire, Tefsir
18:00Lulzim PerçukuLigjerata
 Koha HoxhaMësimi
Pas SabahutPetrit PerçukuGjuhë Arabe, Fikh, Usul Fikh, Akide, Kur’an, Sire, Tefsir
18:00Lulzim PerçukuLigjerata

Lokacionin e Qendrës Udhëzimi mund ta gjeni këtu. Të gjitha ligjeratat që mbahen në lokalet e Qendrës Udhëzimi mund ti shikoni Live këtu, apo pasi të ngarkohen në YouTube në këtë kanal.

Për shkak të situatës aktuale ligjeratat mbahen vetëm online.