Në dritën e Kur’anit dhe Sunetit

Opsioni për dërgimin e pyetjeve aktivizohet vetëm gjatë ligjeratave Live të cekura në  këtë orar.
Shkruani pyetjet tuaja  vetëm gjatë ligjeratave live dhe Hoxha do të përgjigjet në fund të dersit in shaa Allah. Na beni hallall nëse ndonjeherë nuk mund të ju lexojmë të gjitha pyetjet për shkak të numrit të madh të pyetjeve dhe kohës së limituar.