A ka ndonjë argument fetar që këshillon burrat të jenë më të kuptueshëm me gratë gjatë periudhës së ciklit?

Përgjigje: Nuk di të ketë ndonjë argument të veçantë prej Kuranit apo Sunetit rreth kësaj çështjeje. Mirëpo, argumentet janë të përgjithshme të cilat e obligojnë burrin të sillet mirë me gruan e tij.

?Dhe,kuptohet që kjo çështje është më e konfirmuar gjatë periudhës së ciklit menstrual, për shkak të gjendjes emocionale nëpër të cilën kalon gruaja gjatë kësaj kohe.

➡Në këtë link janë disa këshilla për burrat se si duhet të sillen me gratë e tyre:

Këshilla për një bashkëshortësi të lumtur! (Burri i Mirë)