Paralajmërimi ndaj mallkimit dhe fyerjes

  • Post Category:KĂ«shilla
Paralajmërimi ndaj mallkimit dhe fyerjes

🔊 Thënie nga derset

Paralajmërimi ndaj mallkimit dhe fyerjes

Ă‹shtĂ« gjĂ« e ndaluar mallkimi dhe fyerja ndaj tĂ« tjerĂ«ve. Feja Islame Ă«shtĂ« fe e mĂ«shirĂ«s. MĂ«shira pĂ«rfshinĂ« Islamin nĂ« qĂ«llimet e objektivat e tij, e gjithashtu nĂ« veprat, adhurimet dhe raportet ndĂ«rnjerĂ«zore. VetĂ« i DĂ«rguari ynĂ« salAllahu alejhi ue selem Ă«shtĂ« i DĂ«rguar i mĂ«shirĂ«s. Umeti Islam Ă«shtĂ« umet i mĂ«shirĂ«s. PjesĂ«tarĂ«t e kĂ«tij umeti e mĂ«shirojnĂ« njĂ«ri-tjetrin. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thĂ«nĂ«: “UnĂ« nuk jam dĂ«rguar si mallkues, por si mĂ«shirĂ«.”

Mëshira është shenjë e ndritshme e kësaj feje dhe është simbol e tipar që e dallon nga fetë e ideologjitë e tjera. Kush del nga ky rreth, ai e përfaqëson veten, e nuk e përfaqëson Islamin. Kur shohim ndonjë musliman arrogant, të vrazhdë, pa mëshirë në zemrën e tij, ai thjesht e përfaqëson karakterin apo natyrën e tij, e jo fenë Islame.

“Lean” Ă«shtĂ« ai i cili nĂ« majĂ«n e gjuhĂ«s sĂ« tij ka ofendimin, fyerjen e mallkimin kundĂ«r tĂ« tjerĂ«ve. Ai kĂ«tĂ« e ka tĂ« zakonshme. Por, kjo nuk i takon muslimanit dhe nuk duhet tĂ« jetĂ« pjesĂ« e moralit sĂ« tij. Kjo nuk Ă«shtĂ« njĂ« gjĂ« nĂ« tĂ« cilĂ«n thirr Islami. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thĂ«nĂ«: “Besimtari nuk i akuzon tĂ« tjerĂ«t, as nuk Ă«shtĂ« mallkues, as qĂ« flet fjalĂ« tĂ« pahijshme e as nuk sillet i paturp.” “Leane” nĂ«nkupton tĂ« bĂ«sh lutje tek Allahu pĂ«r dikĂ« qĂ« Ai ta largojĂ« prej MĂ«shirĂ«s tĂ« Tij. Pejbamberi salAllahu alejhi ue selem ka thĂ«nĂ«: “Ata qĂ« mallkojnĂ« dhe fyejnĂ« tĂ« tjerĂ«t, nĂ« DitĂ«n e Gjykimit nuk do tĂ« jenĂ« ndĂ«rmjetĂ«s e as dĂ«shmitarĂ«.”

Mallkimi është gjë e rrezikshme dhe ka pasoja të mëdha për atë që e posedon këtë cilësi, në të dy botët. Mallkimi e fyerja më e rëndë e më e tmerrshme është kur njeriu mallkon Allahun, apo fenë islame, apo Pejgamberin e Tij. Pastaj vijon mallkimi e fyerja ndaj besimtarëve. Kjo ka disa kategori, dhe më e rrezikshmja është kur bëhet ndaj sahabëve (e sidomos ndaj të zgjedhurve në mesin e tyre). Pastaj vijon mallkimi e fyerja ndaj dijetarëve. Pastaj pason mallkimi e fyerja ndaj muslimanëve. Pastaj  ndaj prindërve.

Umeti islam është umet i mëshirës. Pjesëtarët e këtij umeti tregojnë mëshirë për njëri-tjetrin, ndihmohen mes vete në devotshmëri dhe vepra të mira. Ata luten dhe kërkojnë falje për njëri-tjetrin, janë bamirës e të mëshirshëm mes vete, e jo të mallkohen ndërmjet vete e të fyhen.

 

HoxhĂ« Lulzim Perçuku – Transkriptim.