A duhet kompensuar dita e Bajramit të kaluar se disa thonë atë ditë nuk është parë hëna?

Përgjigjje: Nuk ke nevojë ta kompensosh me agjërim atë ditë, sepse ajo ka qenë Bajram. Kur myslimanët e një vendi bëjnë Bajram, ajo ditë është Bajram. Ky është mendimi më i saktë i dijetarëve.