A lejohet betimi në iman/besim?

A lejohet betimi në iman/besim?

A lejohet betimi në iman/besim?

Kjo gjë nuk lejohet sepse imani është vepër e njeriut. Përderisa është vepër e njeriut, ai (imani) është krijesë. Çdo vepër që del prej krijesës është krijesë. Ne jemi krijesa të Allahut, edhe veprat tona janë të krijuara prej Tij; imani ynë është vepër e brendshme

Andaj nuk lejohet betimi në iman. Në Islam ndalohet betimi në krijesa. Kjo është shirk i vogël.

Hoxhë Lulzim Perçuku.