A lejohet të hahen ushqimet dhe ëmbëlsirat që kanë tepruar prej festimit të Vitit të Ri?

A lejohet të hahen ushqimet dhe ëmbëlsirat që kanë tepruar prej festimit të Vitit të Ri?

Përgjigjje: Jo, nuk lejohen. Ushqimi që është blerë për festimin e natës së Vitit të Ri apo ëmbëlsirat, nuk lejohet të hahen, edhe nëse kanë tepruar dhe ka kaluar ajo natë.