Ata persona që falin rregullisht 4 rekate synet para drekes dhe 4 pas dhe nuk mundet t’i fal kur është në udhëtim dhe një ditë gjatë orarit të punës, a ka shpresë që i bëhet haram zjarri i Xhehnemit edhe në këtë mënyrë?

Përgjigje: Sa i përket udhëtimit, nëse ai nuk i fal për shkak të tij, atëherë atij i llogariten sikur t’i falte ato.

?Buhariu transmeton prej Ebu Musës, radijallahu anhu, se I Dërguari, salallahu alejhi we selem,ka thënë: “Kur robi (besimtar) sëmuret apo udhëton, atij i shënohen /shkruhen (shpërblimet për) veprat e mira sikur (që i ka vepruar) gjatë shëndetit apo kur ishte në vendin e tij.”

➡️ Ndërsa, sa i përket arsyes së punës, këtë nuk e di.

Allahu e di më së miri!

Shpërndaje artikullin