Cilat vepra i bëjnë dobi të vdekurit nga ana e të gjallit?

Ka mendime të ndryshme të dijetarëve se a i bëjnë dobi të vdekurit veprat që i bën i gjalli, se a i shkojnë sevapet. Disa dijetarë thonë se nuk ka kufizim, çdo vepër e mirë që e bën i gjalli, savapi mund t’i shkojë të vdekurit, ai mund ta bëjë atë me nijet që shpërblimi t’i shkojë të vdekurit.
Mirëpo, e vërteta është se vetëm ato vepra që kanë ardhur në sunnet mund t’i bëjnë dobi të vdekurit. Për namazin nuk ka argument se i shkon shpërblimi, për lutjen ka argument. Kjo është dobia më e madhe që i shkon të vdekurit nga i gjalli: kur personi lutet për të.
Po ashtu, nëse të vdekurit i kanë mbetur disa ditë të Ramazanit pa agjëruar, i gjalli mund t’i agjërojë për të, ose të japë ushqim si kompensim. Po ashtu, të japë e lëmoshë për të, ta kryejë haxhinë për të, t’ia shlyejë borxhin.
Të tjerat vepra që nuk kanë ardhur në sunnnet, as si fjalë, as si vepër apo vepër e shokëve të të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem nuk lejohen. Këtu hynë edhe leximi i Kuranit. Nuk është transmetuar kurrë se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka lexuar Kuran për ndonjë nga sahabët e vdekur, për t’i shkuar shpërblimi. Po ashtu, nuk është transmetuar as ajo se sahabët kanë lexuar Kuran për shokët e tyre të vdekur.
E gjithë mirësia është në pasimin e selefit. E keqja është në shpikjen e gjërave që nuk i kanë bërë ata. Ato gjëra që Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem dhe shokët e tij nuk i kanë vepruar, janë prej bidateve.

  • Shpërndaje
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

NA NDIQNI NË FACEBOOK

ABONOHU NË EMAIL

Pranoni postimet e reja në email duke u abonuar

POSTIMET E FUNDIT

RËNDËSIA E TEUHIDIT

MË TË KLIKUARAT

Arkiva