Vendimi për marrjen e gjakut të agjëruesit

Pyetje: “Si është vendimi për agjëruesin, të cilit i merret gjaku në Ramazan nga dora e tij e djathtë, me sasi mesatare, për qëllime laboratorike (analiza)?”

Përgjigje: “Kjo lloj analize nuk e prishë agjërimin, por tolerohet, sepse është e domosdoshme dhe nuk është prej llojit të atyre gjërave që e prishin agjërimin, për të cilat na ka njoftuar feja e pastër”.

(Shejh Ibn Baz- Mexhmu’u fetaua ue mekalat muteneu-uiah).

Fetua për agjëruesin
Përktheu: Petrit Perçuku

Shpërndaje artikullin