A lejohet që myslimanes t’i shihen vetullat dhe balli kur del jashtë shtëpie?

A lejohet që myslimanes t’i shihen vetullat dhe balli kur del jashtë shtëpie?

Përgjigjje: Sipas mendimit më të saktë të dijetarëve kjo lejohet; sipas atyre dijetarëve të cilët thonë se mbulimi i fytyrës është vepër e pëlqyeshme, e jo obligim. E pjesë e fytyrës janë vetullat dhe balli.