Dhënia e gjakut për analizë

  • Post category:Agjerim
Dhënia e gjakut për analizë

Pyetje: Si është dispozita nëse gjatë agjërimit dikujt i meret gjaku për analizë?

Përgjigje: Marrja e kësaj sasie të gjakut për analizë nuk e prishë agjërimin, sepse kjo është e nevojshme, dhe gjithashtu kjo nuk hyn në llojin e gjërave më të cilat sheriatikisht prishet agjërimi.

Abdulaziz ibën Baz.

Përktheu: Jeton Bozhlani