Përdorimi i ilaçit me gargarë gjatë ditëve të Ramazanit

  • Post category:Agjerim
Përdorimi i ilaçit me gargarë gjatë ditëve të Ramazanit

Pyetje: “A asgjësohet agjërimi, nëse e përdorim ilaçin me gargarë? Allahu ju shpërbleftë?”

Përgjigje: “Nuk asgjësohet agjërimi, mirëpo nuk duhet të përpihet. Sido që të jetë mos e përdor, përveç nëse vërtet ke nevojë për të, dhe mos e ndërprit agjërimin, nëse asgjë prej tij (ilaçit) nuk ka depërtuar në brendësinë tënde!”

(Shejh Ibn Uthejmin – Kitabud-daueh 1/170).

Fetua për agjëruesin
Përktheu: Petrit Perçuku