Shpjegimi i sures EL-UÂKI’A – Libër në PDF

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin
(Allahu e mëshiroftë)
www.ibnothaimeen.com

Përktheu: Petrit Perçuku

Shpërndaje artikullin