10 ligjërata të transkriptuara (tematika të dobishme) – 2

Këto dhjetë ligjërata, me tematikë të përgjithshme, janë ligjëruar nga hoxhë Lulzim Perçuku.

Materialet janë në PDF, formati A5, i përshtatshëm për lexim në telefon, dhe mund të shkarkohen duke klikuar në titujt e tyre.

1. Cilësitë e bashkëshortes së mirë

2. Shkaqet e dënimit në varr

3. Shkaqet për arritjen e rrizkut

4. Mirësitë e Islamit

5. Katër themelet e moraleve të mira

6. Shkaqet për arritjen e të mirave në këtë botë dhe në ahiret

7. Nëntë parime për pastrimin e shpirtit

8. Paralajmërimi për lëndimet ndaj muslimanëve

9. Turpi ndaj Allahut

10. Qëndrimi larg fitneve

 

Transkriptim & Redaktim: A. O.

Shpresojmë inshAllah të vijojë edhe plasimi i ligjëratave të tjera të mbledhura në këtë formë!

Shpërndaje artikullin