A bën të fal namaz nate edhe pasi e kemi kryer vitrin më heret ?

Përgjigja: Po, bën. Mirëpo, mos e përsërit dy herë vitrin. Gjithashtu nëse e din që do të zgjohesh për namaz të natës, mos e fal vitrin.

Po nese ndodh që zgjohesh dhe e ke vitrin e falur, atëherë bën të falësh namaz nate, por e len me një vitër, nuk i bën dy.

Shpërndaje artikullin