A e ka obligim femra që ta dëgjojë vëllaun e madh kur e urdhëron për ndonjë gjë, pasi që ai është kujdestar I saj pas babait. P.sh. motra dëshiron ta vizitojë një shoqe dhe vëllau e ndalon atë.

?Përgjigjja: Femra e pyet babain për të shkuar diku, dhe nëse ai I jep leje, nuk e pyet vëllaun.

▪️Mirëpo kjo don edhe pak shtjellim, për t’i ikur problemeve, e fitneve në shtëpi, bën mirë vajza të jete e dëgjueshme edhe ndaj antarëve të tjerë.
Pra, shikohet dëmi dhe dobia.

▪️Nëse vizita te kjo shoqe është e dobishme për fenë e saj, atëherë shkon in shaa Allah, mirëpo nëse ska dobi, edhe e dëgjon vëllaun, edhe nuk shkon atje për hirë të Allahut. Pra, don shtjellim çështja dhe matet dëmi dhe dobia.

▪️Por në esencë, nuk e ka obligim ta dëgjojë vëllaun, por babain.