A është e saktë thënia se shkopi ka dal nga xheneti?

A është e saktë thënia se shkopi ka dal nga xheneti?

Kjo nuk është e saktë dhe nuk është mirë të thuhet kjo thënie sepse në xhenet nuk ka dhunë, as goditje e as dhimbje. Andaj nuk lejohet të përdoret kjo shprehje.

Kjo është së pari:

-të flasësh për Allahun pa dije (gjë që është prej mëkateve të mëdha), duke pohuar se Ai e ka nxjerrë shkopin nga xheneti dhe për këtë nuk ka argument,

-së dyti: nuk përputhet me realitetin, ngase në xhenet nuk ka goditje e dhimbje.

Shpërndaje artikullin