A është në rregull braktisja e xhamisë për aksham në Ramazan?

?Përgjigjja: Xhamitë nuk duhet braktisur.
Tek ne në Ramazan pothuajse nuk del askush për xhami për namazin e akshamit. Kjo nuk është nga Islami. Secili mund ta çelë iftarin me disa hurma (apo çka do tjetër) dhe të dalë në xhami për namaz, sepse kështu përkohësisht i largohet uria.

?Hadithi i cili flet që të mos falet namazi kur shtrohet ushqimi, kjo është kur njeriu ka shumë lakmi për atë ushqim saqë nëse shkon në xhami, mendjen do ta ketë tek ushqimi. Ky person, edhe nëse e ka xhamin afër nuk e ka obligim të dalë.

?Mirëpo, kjo dispozitë nuk i përfshin të gjithë, por vetëm ndonjë i cili është uritur apo është lodhur shumë dhe mendjen do e mbajë vetëm tek ushqimi, e që duhet të hajë se përndryshe nuk ka koncentrim në namaz. Në përgjithësi njerëzit duhet të dalin në xhami për aksham.