A është në rregull humbja e durimit ndaj fëmijëve?

A është në rregull humbja e durimit ndaj fëmijëve?

A është në rregull humbja e durimit ndaj fëmijëve?

Nuk duhet humbur durimin ndaj fëmijëve edhe nëse janë shumë të lëvizshëm dhe të zorshëm. Kjo është sprovë nga Allahu, ndaj duhet treguar durim. Duhet të jesh shembull për ta, pavarësisht vështirësive që ke të jesh nga ata/ato që e përmbajnë veten. Në edukimin e fëmijëve ka shpërblim të madh tek Allahu (fshirje të mëkateve, ngritje të gradave, shpërblime të shumta në xhenet). Nëse arrin ta edukosh një fëmijë në Islam ashtu siç do Allahu, atëherë xheneti është për ty. Fëmijët janë përgjegjësi nga Allahu se si po i edukon ata dhe do të japësh llogari për këtë.

Hoxhë Lulzim Perçuku – Derset live.