A i lejohet femrës ta falë farzin në xhami pasi është thirr ezani, por ende pa u fal farzi me xhemat?

A i lejohet femrës ta falë farzin në xhami pasi është thirr ezani, por ende pa u fal farzi me xhemat?

Përgjigjje: Nëse është thirr ezani, atëherë duhet pritur për t’u falur me xhemat.