A konsiderohet shpërfillje ndaj Kuranit nëse ai vetëm dëgjohet dhe nuk lexohet?

A konsiderohet shpërfillje ndaj Kuranit nëse ai vetëm dëgjohet dhe nuk lexohet?

Shejh: AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë)

http://binbaz.org.sa/mat/19455

Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë):

Njeriu nuk konsiderohet si shpërfillës i Kuranit (nëse vetëm e dëgjon dhe nuk e lexon atë nga mus’hafi), sepse dëgjuesi është sikurse lexuesi. Mirëpo, nëse bashkon mes leximit dhe dëgjimit, atëherë kjo është më e plotë dhe më e mirë. Këtë e bënte Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe shokët e tij. Sidoqoftë, dëgjuesi i Kuranit ka shpërblim të madh.

Përktheu: Petrit Perçuku