A lejohet fërkimi i qafës gjatë abdesit dhe pastaj tuhatja në duar?

Përgjigjja: Fshirja e qafës gjatë abdesit është prej bidateve/risive në fe. Nuk ka argument të saktë që tregon se fshihet/fërkohet qafa gjatë abdesit. Ndërsa tuhatja e duarve pastaj, kurrsesi nuk ka bazë në Islam.

Shpërndaje artikullin