A lejohet që femra ta thërrasë ezanin (kur falet në shtëpi)?

Përgjigjje: Këtu ka mospajtime mes dijetarëve. Disa kanë thënë se ezani është vetëm për meshkuj e jo për femra, mirëpo in shaa Allah u lejohet edhe femrave, mirëpo e thërrasin jo me zë të lartë dhe brenda dhomës në të cilën janë (duke u dëgjuar vetëm brenda dhomës në të cilën do të falen).