A lejohet studimi i psikologjisë ?

Përgjigjje: Nëse ajo është psikologji që ka të bëjë me shpirtin, është e ndaluar të studiohet, ngase aty mësohen gjëra jo të sakta dhe jokorrekte rreth shpirtit. E nëse është edukuese (në sjellje e rregulla) e lejojnë dijetarët, ngase nuk ka të bëjë me shpirtin, por me edukimin.

Shpërndaje artikullin