A lejohet të falet një grua me dy djemtë e saj në një saf për shkak të mungesës së hapësirës?

Përgjigjje: Femra nuk lejohet të qëndrojë në një saf me meshkuj gjatë namazit, edhe nëse ata janë djemtë e saj, por qëndron mbrapa. Mund të qëndrojë në safë tjetër mbrapa tyre, apo pak më mbrapa, p.sh.: një shputë; nuk ka diçka të caktuar në këtë, mirëpo kryesorja është që të mos qëndrojë në një vijë me ta.

Shpërndaje artikullin