A lejohet të mbahet ligjëratë gjatë namazit të teravive?

?Përgjgjja: Nuk ka bazë në sunetin profetik që në namaz të natës të jepet ligjëratë (nga imami). Kjo nuk bën.

?Nëse e sheh ndonjë të keqe, lejohet të çohet për të bërë tërheqje të vërejtjes (këshillim) shkurt, duke bërë përkujtim, por jo të bëhet traditë siç e kanë bërë sot duke mbajt ligjëratë pas 4 rekateve në namaz të natës.

?Në këtë mënyrë po humbet natyra e namazit të natës, duke kaluar në ligjëratë. Madje ka disa që e zgjasin ligjëratën më shumë sesa që i zgjasin dy rekate namaz.

?Mirëpo, në rast se ndodh kjo ti si xhemat qëndro deri në fund (për të fal namazin), gabimi është i imamit që e vepron këtë veprim.

Shpërndaje artikullin