A mund të falet namazi i Bajramit nëse je në cikël?

Përgjigje: Gruas me menstrucine nuk i lejohet ta fal asnjë namaz, pa përjashtim, pra nuk i lejohet ta fal as namazin e Bajramit.

?Por, ajo që përmendet në hadithe të sakta është se gratë me të përmuajshme prezentojnë në faljen e namazit të Bajramit.

⭕Pra, duhet të largohen prej vendit ku falet namazi dhe të dëgjojne hutben (ligjëraten) e Bajramit dhe lutjet që bëhen gjatë hutbes.