Bir, a e ke vënë këtë në praktikë?

Bir, a e ke vënë këtë në praktikë?


www.sayingsofthesalaf.net

 

‘Ata transmeton se një djalë i ri shkonte te nëna e besimtarëve Aishah për ta pyetur atë dhe ajo i transmetonte atij. Një ditë, ai shkoi te ajo t’ia bëjë disa pyetje.

Ajo tha: Bir, a i ke vënë në praktikë ato që i dëgjon prej meje apo ende?”

 

Ai u përgjigj: “Jo nënë”.

 

Atëherë, ajo i tha: “Bir, pse atëherë kërkon ta rritësh argumentin e Allahut kundër nesh dhe kundër teje?!”

 

El Khatib el Bagdadi në “Iktida el Ilm el ‘a’mel”, nr.92.

Përkthyer nga gjuha angleze.

Kontrolloi: Lulzim Perçuku