Çdo vepër të fëmijëve, lidheni me sunetin e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)

• Çdo vepër të fëmijëve, lidheni me sunetin e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)
 
-Kur t’ia krehësh flokët fëmijës tënd, tregoji se këtë e bën ngaqë i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kush ka flok, le t’i nderojë ato.”
-Kur t’i hedhësh parfum, tregoji se ketë bën ngaqë kështu vepronte i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), i cili e donte shumë parfumin.
-Kur fëmija yt shkon në shkollë, përkujtoja fjalën e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): “Kush merr rrugë për të kërkuar dije, Allahu ia lehtëson rrugën drejt Xhenetit.”
-Kur t’i buzëqeshësh fëmijës tënd, tregoji se i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Buzëqeshja në fytyrën e vëllait tënd është lëmoshë.”
-Kur ta lavdërosh fëmijën tënd, tregoji se i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Fjala e mirë është lëmoshë.”
-Kur t’i zbrazësh ushqim në pjatën e tij, tregoji se këtë e bëre ngaqë i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Zbrazja nga kova jote në kovën e vëllait tënd është lëmoshë.”
-Kur të jesh në ndonjë ndejë dhe aty ka njerëz të moshuar, kërko nga fëmija yt që t’i nderojë ata, ngaqë ne me këtë i bindemi të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), i cili ka thënë: “S’është prej nesh ai i cili nuk e mëshiron të voglin tonë dhe nuk e respekton të moshuarin tonë.”
-Kështu pra, çdo vepër të fëmijëve lidheni me sunetin e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe me jetën e tij; mësojani atyre hadithet e tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Nëse e bëni këtë, atëherë dijeni se në zemrat e tyre e keni mbjellë dashurinë për të.
 
Përktheu: hoxhë Petrit Perçuku.
Shpërndaje artikullin