E kam një zinxhir të shkruar në të emrin Allah, si të veproj me të?

E kam një zinxhir të shkruar në të emrin Allah, si të veproj me të?

✖️ Përgjigjje: Mashkullit nuk i lejohet të vë zinxhirë. Kjo është traditë e femrave. Nuk i lejohet të bartë as gjëra në duar e as në qafë. Edhe më keq kur në të është emri i Allahut, duke u detyruar kështu të hyjë në WC me të, apo ta kryejë aktin e marrëdhënies me gruan duke e pasur të vënë atë në qafë.

✔️ Në këtë rast, t’i jepet dikujt tjetër nuk bën. Por, është mirë që personi të shkojë te argjendari e të kërkojë prej tij që ta shkrijë këtë zinxhir duke i bërë diçka tjetër, por jo t’ia shesë sepse pastaj ai ia shet dikujt tjetër.