Familja bëjnë presion në çështje të fesë, si të veproj?

Familja bëjnë presion në çështje të fesë, si të veproj?

Familja bëjnë presion në çështje të fesë, si të veproj?

 

Duhet bërë durim. Në këtë rast ti je mjeku e ata pacientët e tu. Andaj nëse mjeku nuk tregohet i durueshëm me pacientët e tij, dështon. Mjeku së pari e kontrollon pacientin, pastaj ia jep diagnozën dhe në fund ia përshkruan ilaçin adekuat. Njashtu dhe ti që je person i udhëzuar (në fe), duhet t’i llogaritësh kështu njerëzit me të cilët ke punë, sidomos familjarët. Kështu vëren se ku është problemi pse ata nuk e pranojnë shërimin (d.m.th. udhëzimin). Ka mundësi që shkak i kësaj të jenë dyshimet që kanë në fe. Lehtë është të fitohen dyshime ndaj fesë, me një klikim, duke lexuar akuza e shpifje nga media. Duhet përpjekur që nga ky aspekt t’i shërosh ata dhe të tregohesh i durueshëm duke e ditur se nëse ti bëhesh shkak që ata të udhëzohen, do të kesh shpërblim të madh tek Allahu, e sa herë që ata veprojnë vepra të mira pas udhëzimit, një pjesë e shpërblimit do të vije tek ti. Shtesë nga kjo, ti e ke për obligim t’i këshillosh për t’u udhëzuar. Allahu thotë: “Për kohën! Me të vërtetë, njeriu është në humbje, 3. përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri-tjetrit të vërtetën…” Asr 1-3. Nëse nuk do që të jesh prej të humburve atëherë gjithsesi duhet të jesh thirrës në fenë e Allahut. Në atë që ke mësuar, besuar dhe vepruar, duhet t’i thërrasësh edhe të tjerët. Këtë e ke obligim prej Allahut. Dhe vazhdon “…e i këshillojnë njëri-tjetrit durimin.” Kjo rrugë kërkon durim.

Ajo që të ndihmon më së shumti që të jesh i durueshëm, është mësimi/leximi i jetëshkrimit të Muhamedit salAllahu alejhi ue selem (sirës), duke parë se sa shumë ka qenë i durueshëm me popullin e tij. Njerëzit kanë nxitur fëmijët dhe të çmendurit e tyre për ta gjuajtur Pejgamberin salAllahu alejhi ue selem me gurë, por ka bërë durim dhe ka thënë: O Allah falja popullit tim se ata nuk dinë (se kjo në të cilën po i thërras është e vërteta e shpëtimi)! Madje Allahu ia ka dërguar engjëllin e kodrave dhe i ka thënë se ai i bën bashkë kodrat dhe i shkatërron vendbanimet e Taifit, por ai i ka thënë jo sepse ndoshta prej tyre dalin njerëz që e adhurojnë Allahun. Këtu është treguar i durueshëm dhe nuk e ka lutur Allahun t’i shkatërrojë. Pas vdekjes së Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem kur njerëzit kanë filluar të dalin prej Islamit, grupe-grupe ashtu siç kanë hyrë në Islam, vetëm në tre vende ka mbetur i fortë Islami: në Meke, Medine dhe Taif. Andaj sa më shumë që tregohemi të durueshëm në këtë rrugë, aq më shumë do të kemi sukses.

Duhet parë se ndoshta problemi tek ta janë epshet/dëshirat për pasuri, andaj i shëron nga ky aspekt duke ua shpjeguar realitetin e kësaj jete, se ajo është kalimtare dhe e përkohshme, nuk duhet të kapemi pas saj ngase na pret bota tjetër dhe atje do ta marrim shpërblimin e dënimin.

 

Hoxhë Lulzim Perçuku.