Format e selamit në fund të namazit

 

• Format e selamit në fund të namazit:

1. Të thuash “Esselamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu” në anën e djathtë, ndërsa “Esselamu alejkum ue rahmetullah” në anën e majtë. Forma më e mirë.
2. Të thuash “Esselamu alejkum ue rahmetullah” në të dy anët.
3. Të thuash “Esselamu alejkum ue rahmetullah” në anën e djathtë, ndërsa “Esselamu alejkum” në anën e majtë.
4. Të thuash “Esselamu alejkum” duke e kthyer vetëm pak kokën në të djathtë (jo ta kthesh kokën komplet), vetëm kaq.

Hoxhë Lulzim Perçuku – Derset live.