Gjatë faljes së namazit të natës me xhemat , nëse filloj me vonesë dhe lidhem në namaz në rekatin e dytë. A e kam obligim që ta fal më vonë edhe një rekat që më ka humbur?

Përgjigje: Po, në këtë rast gjithsesi duhet të plotësohet një rekat që të ka ikur. Pra, pasi që imami të jap selam, ti nuk jep së bashku me të, por ngritesh në këmbë dhe e plotëson një rekat.

Shpërndaje artikullin