Kam dëgjuar që kur të fishkëllon veshi duhet dërguar salavate , por më duket e pa kuptim .Si duhet vepruar në këtë rast?

Kam dëgjuar që kur të fishkëllon veshi duhet dërguar salavate , por më duket e pa kuptim .Si duhet vepruar në këtë rast?

Përgjigje: Nuk di të ketë ndonjë argument për këtë gjë.

➡️ Si dhe nuk di të ketë ndonjë argument që tregon se çfarë duhet të veprohet në raste kur fishkëllon veshi. Allahu e di më mirë!

U përgjigj: Hoxhë Lulzim Perçuku.