Kam dëgjuar që pas përfundimit të leximit të Kuranit duhet të bëjmë sevi sexhde për shkak se kemi mundur të harrojmë ndonjë shkronjë apo kemi bërë ndonjë gabim. A është kjo e vërtetë apo duhet të bëhet ndonjë tjetër mbas leximit të tërë të Kuranit?

Kam dëgjuar që pas përfundimit të leximit të Kuranit duhet të bëjmë sevi sexhde për shkak se kemi mundur të harrojmë ndonjë shkronjë apo kemi bërë ndonjë gabim. A është kjo e vërtetë apo duhet të bëhet ndonjë tjetër mbas leximit të tërë të Kuranit?

❔Pergjigja ❔

?Nuk di që ka ndonjë argument që tregon se pas hatmes së Kuranit duhet të bëhet ndonjë lloj i sexhdes, qoftë ajo sexhde e harresës apo sexhde tjetër (e falënderimit).

? Kur është pyetur Shejh Bin Bazi, Allahu e mëshiroftë, se a lejohet që pas hatmes së Kuranit të bëhet sexhde si falënderim ndaj Allahut që na mundësoi ta bëjmë hatme atë, ai u përgjigj:

☘️ “Bërja e sexhdes pas hatmes së Kuranit nuk ka bazë (në Kuran dhe Sunet), prandaj më parësore është lënia e saj. E përsëris: Të mos bëhet sexhde pas hatmes së Kuranit është më parësore, sepse nuk ka argument për këtë.”

? (Fetwaja mund të lexohet dhe dëgjohet (në gjuhën arabe) në webfaqen zyrtare të shejhut përmes linkut:

http://www.binbaz.org.sa/node/15491 )