Kur e shtrojmë tryezën për të ngrënë bukë fëmijët e godasin tavolinën, kurse të tjerët u thonë që të mos trokasin për shkak që engjët e mbajnë tryezën mbi kokë dhe pastaj ikin. A ka bazë në fe kjo?

Përgjigje: Këto janë prej besimeve të kota të cilat ekzistojnë tek populli dhe që nuk kanë kurrfarë baze në fenë tonë. Për më tepër,muslimanit nuk i lejohet ta besojë një gjë të këtillë.