Ne që jetojmë në shtetet e Perëndimit, dhe e kemi vështirë të gjejmë nevojtarë për tua dhënë zekatul fitrin, a lejohet ta dërgojmë në Kosovë?

Përgjigja:

Po, lejohet t’i sillni ne Kosovë, ia leni amanet dikujt që e kryen këtë punë, pra shperndarjen. Mos harroni duhet ushqim, pra ju ia dërgoni dikujt paratë dhe e porosisni se çfarë ushqimi të blejë saktë dhe t’i shperndajë. Mos u dërgoni nevojtarëve para, por ushqim.

Shpërndaje artikullin